طراحی داخلی

قبلی
اجرای بتن نمایان در طراحی داخلی
اجرای بتن نمایان در طراحی داخلی
مشاهده
اجرای نمای بتن اکسپوز
اجرای نمای بتن اکسپوز
مشاهده
پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
(0)
(0)
طراحی داخلی

به موازات رشد ساخت بتنی در قرن بیستم , استفاده از عناصر معماری که بیانگر بستر فرهنگی هر جامعه می باشد، نیز به ساخت و ساز افزوده شده است . بتن مورد استفاده در ساخت عناصر , نام بتن معماری بخود گرفته و برای خود دو کاربرد را تعریف می کند: اولا به عنوان نوعی مصالح سازه ای عمل می کند و ثانیا با ایجاد رویه سطحی مورد نظر به عنوان یک امکان معماری محسوب می شود , افزون بر این بی هیچ تردیدی میتوان گفت که قالب بندی بخش مهمی از فرایند ساخت سازه های بتنی و عناصر معماری را تشکیل میدهد , بطوریکه با پیچیده تر شدن سازه، طراحان قالب نیز مجبور به ابداع روشهای نوینی برای قالب بندی بخصوص قلب بندی بتن معماری کرده است . طراحی و قالب بندی بتن، نیازمند تکنولوژی بالا و ایجاد تدابیری هوشمندانه و امکانات و تمهیداتی خاص است که با پذیرش این اصل، در قالب بندی بتن معماری باید در انتخاب مصالح طراحی و ساخت قالب ها، همچنین ریختن و متراکم ساختن نوع بتن بسیار دقت کرد تا از ایجاد سوراخهای زیر سطحی , انحراف یا جنبه های زشت دیگر در سطح تمام شده، جلوگیری شود و تمامیت بافت سطحی و ترکیب آن حفظ گردد .
اجرای طرح های داخلی توسط بتن نمایان
طراحی داخلی
اجرای بتن نمایان در طراحی داخلی ساختمان
طراحی داخلی
اجرای بتن نمایان
طراحی داخلی
اجرای بتن نمایان
طراحی داخلی
مرتبط با این بخش
راه پله بتنیاجرای نما
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده